×
 

Flicka vattnar plantor

Om Grönkulla

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Vi arbetar med hållbar utveckling och Grön Flagg

Stor del av vår undervisning sker utomhus, vi går på utflykter och besöker våra närmiljöer. Vi uppmärksammar de djur och den natur vi ser men också det skräp vi ser och pratar om återvinning samt att ta hand om och värna om vår miljö.  

Vi har en egen grön gård som erbjuder barnen möjlighet till att leka, utforska och samarbeta med varandra samt oss pedagoger.

Öppet och inkluderande

På Grönkulla arbetar vi medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet, här är  gemenskap, samarbeten och trivsel viktigt. Vi ser till alla barns rättigheter och arbetar utifrån Barnkonventionen samt aktivt med trygghetsvandring och barns inflytande. 

Språk och kommunikation

Vi sätter stort värde i de möten och samtal som uppstår under dagen mellan barn och barn samt barn och pedagog. Vi arbetar mycket med språk och berättande, sjunger och rimmar. Vi läser mycket böcker och använder digital litteratur.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Vi vill göra vårdnadshavarna delaktiga"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar