×
 

Våra inriktningar

Flickor skapar på förskola

Öppet och inkluderande

Hos oss är gemenskap, samarbete och trivsel viktigt. Vi ser till alla barns rättigheter och arbetar utifrån Barnkonventionen, till exempel med trygghetsvandring och barns inflytande.
Pojke vattnar plantor

Hållbar utveckling, Friluftsfrämjandet och Grön Flagg

En stor del av vår undervisning sker utomhus och vi går ofta på utflykt. Vi uppmärksammar de djur och den natur vi ser, men också skräp som vi upptäcker. Vi pratar återvinning och om vikten att ta hand om vår miljö.

Språk och kommunikation

Vi sätter stort värde i de möten och samtal som uppstår under dagen mellan barn och barn, samt mellan barn och pedagog. Vi arbetar mycket med kommunikation, språk och berättande, sång och högläsning.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Hållbarhet och natur i fokus på vår förskola vid Zinkensdamm 

På vår förskola vid Zinkensdamm på Södermalm genomsyras barnens vardag av natur och hållbarhetsfrågor. Vi låter barnens utevistelse gå hand i hand med deras lärande och förståelse för frågor som rör hållbar utveckling. Genom spännande utflykter där barnen får upptäcka våra natursköna närmiljöer uppmärksammar vi allt vi ser för att sedan koppla detta till hållbar utveckling på ett sätt som är roligt och lätt för barnen att ta till sig. 

En inkluderande förskola på Södermalm

Grönkulla förskola vid Zinkensdamm är en öppen, inkluderande och trygg plats där alla är välkomna och ska få känna sig som en del av gemenskapen. Vi är övertygade att vi som förskola kan bidra till att tidigt lägga en god grund för trygga, självständiga och fördomsfulla individer som agerar solidariskt gentemot sina medmänniskor. Därför ser vi till alla barns rättigheter och uppmuntrar dem ständigt till att våga vara sig själva och acceptera och bemöta andra människor med öppenhet och respekt.

Språk och kommunikation i fokus

På Grönkulla förskola vid Zinkensdamm är språk och kommunikation viktiga grundpelare som präglar den dagliga verksamheten. För att barnen ska få ett rikt språk de kan använda arbetar vi med flera olika metoder, samtliga anpassade för att barnen ska få lära sig på ett lustfyllt sätt som passar dem. Vi arbetar till exempel mycket med berättande i olika former, läser ofta och använder oss även en hel del av digital litteratur.

Här kan du läsa mer om Grönkulla.