×
 

Hej Ulrika!

Ulrika har arbetat på förskolan Gläntan sedan 2001. Hon värdesätter miljön och kreativiteten som finns på förskolan.

Ulrika pedagog på Pysslingen Förskolor

Namn:: Ulrika
Jobbar som:: Pedagog

  Vad gör förskolan Gläntan till en så bra plats för våra barn?

  Vi pedagoger har ett fint öppet klimat mot varandra och möter varje barn utifrån hens behov. Vår syn på barn är att de är nyfikna och kreativa, vilket gör våra aktiviteter lustfyllda. Vårt helhustänk gör att vi lär känna alla barn, vilket blir en trygghet för både barn och vuxna.

  Gläntans gård erbjuder barnen många spännande utmaningar, i synnerhet under våra stationsdagar (där vi pedagoger erbjuder aktiviteter utifrån olika ämnen i läroplanen) då barnen känner en trygghet i att välja vad de vill göra och söker sig till olika pedagoger i alla situationer.

  Vilken är din favoritstund på dagen? 

  Åh, tycker hela dagarna hör ihop, men kanske ändå förmiddagarna när vi jobbar som mest med våra aktiviteter och jobbar mer som grupp och se allt som utvecklas ur det.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på Gläntan?

  En av det bästa sakerna på Gläntan är vår miljö, både inne och ute. Vi har en levande miljö som förändras och stärks i vårt arbete tillsammans med barnen. 

  ‒Sedan jag kom hit första gången har jag älskat gården, och gör det fortfarande, för den erbjuder barnen en sån variation av utmaningar och möjligheter. 

  ‒ Det, tillsammans med den kreativiteten som finns hos alla pedagoger, gör att förskolans miljö är ständigt föränderlig och hittar lösningar. 

  ‒ Vårt förhållningssätt på Gläntan är tillåtande och stöttande, vilket skapar en trygghet som ger ringar på vattnet. Vi fastnar inte i gamla hjulspår utan är alerta och utvecklas ständigt i mötet med nya barn, kollegor och vårdnadshavare.

  Hur tänker du kring förskolans inriktning mot Grön flagg? 

  Det går så bra ihop med förskolans läroplan och det livslånga lärandet, vi hittar den hållbara utvecklingen både på det sociala planet och för att stärka framtidstron. Vi i förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet och i det är samarbete en viktig del.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  ‒ Att de känner trygghet och tillit till oss pedagoger. Under inskolningen lägger vi grunden till att skapa en god relation för hela förskoletiden, både till vårdnadshavare och barn.

   ‒ Det blir speciella band när vi får följa individer under så lång tid. Vi pedagoger lär känna alla barn, inte bara den egna avdelningens barn, och det upplever jag skapar en trygghet för vårdnadshavare med, att vi pedagoger till exempel kan möta varje barn med deras namn på morgonen.

  Namn:: Ulrika
  Jobbar som:: Pedagog