×
 

Vår inriktning

Flickor skapar på förskola

Projektinriktat arbetssätt

På Giraffen har vi ett projektinriktat arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och behov. Vi vill betona lekens betydelse för barnens utveckling och lärande.
Flicka vattnar plantor

Hälsosam livsstil

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö samt till natur och samhälle. En hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Giraffens förskola i Hässelby arbetar projektinriktat

På Giraffens förskola i Hässelby arbetar vi med ett projekterande arbetssätt, dels för att inspirera barnen i sitt undersökande, men även för att synliggöra deras läroprocesser och utmana dem vidare. Ett projekterande arbetssätt bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande där barnen tillsammans med förskolans pedagoger hjälps åt att formulera frågeställningar för att sedan söka svar på dessa. Detta innebär att det är barnens intressen, erfarenheter och behov som tillsammans med läroplanens mål styr undervisningen. 

Förskolan i Hässelby med hälsosam livsstil i fokus

På vår förskola i Hässelby tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Barnens dagar hos oss utgörs naturligt av en hälsosam livsstil - exempelvis genom utevistelse, mat, rörelse och aktivitet, vila och återhämtning. Våra engagerade pedagoger stöttar och utmanar barnen i sitt lärande om samband som rör djur, natur och människans delaktighet i naturens kretslopp. Vi vill även lägga grunden för en förståelse för natur, miljö och samhälle.

Ordentligt med utomhusvistelse  

På Giraffens förskola i Hässelby Villastad är utomhusvistelse en naturlig del av vår verksamhet. Barnen får leka och lära sig nya saker i härliga utemiljöer, något som enligt forskning visat sig bidra till bland annat en ökad motivation, sänkta stressnivåer och ett bättre minne. För att variera oss tillbringar vi både tid på vår fina gård och på platser i vårt närområde där det finns gott om spännande naturnära platser för barnen att upptäcka.

Här kan du läsa mer om Giraffen.