×
 

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Det dagliga mötet

Mötet är kärnan hos oss och vårt viktigaste verktyg i att lyckas med vårt uppdrag. De korta, dagliga samtalen vid lämning och hämtning är därför av stor betydelse för oss.

Föräldramöten

Varje avdelning har egna föräldramöten en gång om året. Höstterminen börjar med ett möte där avdelningen beskriver sin verksamhet och föräldragruppen får möjlighet att träffa varandra.

Utvecklingssamtal

En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal. Då diskuterar vi tillsammans ditt barns tid på förskolan och pratar utförligare om ditt barns trivsel, utveckling och lärande. Som vårdnadshavare är du också välkommen att boka in ett enskilt samtal med oss pedagoger eller förskolans ledning om du önskar det.

Förskoleråd

Förskoleråd är ett råd som representerar föräldrarna på förskolan. Det är ett mötesforum som är till för att samla in frågeställningar, idéer och tankar som föräldrar har och som rör hela Fyren. Alla vårdnadshavare är hjärtligt välkomna på dessa möten som vanligtvis sker två gånger per termin. Ingen anmälan behövs innan. 


Har du frågor om förskolerådet eller vill framföra något, prata med platsansvarig eller kontakta förskolechefen, kontaktuppgifter hittar du här.

Datum för förskoleråd finns i kalendariet. Vi har morgonmöte respektive kvällsmöte varannan gång så att det ska passa alla som är intresserade.

Mitt Pysslingen

För att kommunicera med dig som vårdnadshavare använder vi det digitala kommunikationsverktyget Mitt Pysslingen. Där bloggar vi om dagen på förskolan och skriver en individuell lärlogg för just ditt barn. När ditt barn börjar hos oss får du inloggningsuppgifter till Mitt Pysslingen. I Mitt Pysslingen får du även information från förskolans ledningsteam.

Årlig kundundersökning

Två gång per år får föräldrar svara på enkäter om förskolan och dess verksamhet. En enkät kommer från Stockholms kommun och en från Pysslingen. Resultatet från enkäterna analyserar vi och arbetar med under hela verksamhetsåret för att ständigt arbeta mot utveckling och hög kvalitet på vår förskola.

Sommarfest

Varje år bjuder vi in föräldrar och barn till vår traditionsenliga sommarfest. Då bidrar alla föräldrar med något att bjuda på till en gigantisk buffé.

Drop-in Fika

Några gånger per år bjuder vi in till drop-in fika där vårdnadshavare tillsammans med sina barn får möjlighet att träffas och barnen får visa upp den pågående verksamheten på förskolan.

Avslutningssamtal för blivande skolbarn

Inför skolstart bjuder vi in till ett avslutningssamtal för att övergången mellan förskola och skola ska bli så bra som möjligt.