×
 

Resultat i Fyrens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året. Fyren hade inte öppnat i början av 2021 och var därmed inte med i den senaste undersökningen.