×
 

Om Fyren

Vår vision: "Barnen är vår framtid, i varje möte formas den" lägger grunden för den dagliga verksamheten på förskolan.

På förskolan Fyren vill vi att alla barn ska känna sig sedda, trygga och tro på sin egna förmåga. Vi vill att varje barn ska utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barns inflytande är viktigt på Fyren. Genom att ta tillvara på barnens intressen och behov formas projekt där vi pedagoger utvecklar barnens förmågor utifrån läroplanens mål. Vi vill att barnen ska utveckla färdigheter och förmågor som de har användning av hela livet. En färdighet som vi lägger särskilt stor vikt vid, är att barnen utvecklar sin sociala förmåga. För oss är det när barnet lever sig in i andras intressen och behov, uttrycker sin åsikt, känner sig delaktigt och kan påverka sin vardag.

Hållbar utveckling och miljö

Fyren strävar efter att bli en Grön flagg-certifierad förskola. Det innebär att vi arbetar för ett hållbart samhälle. Vi arbetar för att barnen i tidig ålder skall värna om vår miljö på ett medvetet sätt.

Vi arbetar även långsiktigt med att vara en Giftfri förskola. Det innebär att de leverantörer vi samarbetar med för inköp av leksaker och annat material som barnen använder, arbetar med giftfria material som är godkända för våra barn. Det gäller även större inköp av möbler och dylikt. När det gäller våra råvaror och annan mat i köket övergår vi mer och mer till KRAV- och EKO-märkt. Vårt förhållningssätt är att vi alla kan bidra till en hållbar utveckling, i både det stora och det lilla.

Ramtid

Vi följer Nynäshamn kommuns regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. I dagsläget är förskolan öppen 6.30-17.30.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog hjälper barn på förskola

"Mötet är kärnan hos oss och vårt viktigaste verktyg"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar