×
 

Om vår inskolning

Det är en stor händelse att börja i förskolan! Därför vill vi att er start ska bli så bra som möjligt. Inskolningen är ett bra tillfälle för oss att lära känna varandra. Här får vi i lugn och ro lära känna ditt barn och ta reda på mer om vad ditt barn tycker om, vilka rutiner hen är van vid och vad du som förälder tycker är viktigt för ditt barn.

Så går inskolningen till

Dag 1-3: Inskolningen är föräldraaktiv, vilket innebär att du är delaktig och leder ditt barn in i gruppen under de tre första dagarna. Dessa dagar bekantar ni er med oss pedagoger och med miljön på förskolan.

De resterande dagarna lämnar du ditt barn till oss så att vi får möjlighet att fortsätta bygga upp en kontakt och tillit hos ditt barn. Under inskolningsperioden kommer ni att bli erbjudna ett inskolningssamtal. 

Förälderns roll under inskolningen

Vår heldagsinskolning bygger på att du som vårdnadshavare är med i tre hela dagar mellan kl 9.00-14.00. Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i förskolelivet och de rutiner som finns på förskolan. Med rutiner menar vi alla de vardagssituationer som finns under barnets dag på förskolan: utelek, innelek, samling, måltider, vila, påklädning, blöjbyten och så vidare.

För ditt barn är det en stor omställning att börja på förskolan. Barnet kommer till en helt ny miljö och känner sig trygg med dig. Om du som förälder är positiv under inskolningen hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och att barnet kan känna trygghet där.

Vi vet att ditt barn är van vid andra rutiner hemifrån än de vi har på förskolan. Du deltar aktivt tillsammans med pedagogerna i det som kommer bli ditt barns vardag. Du tar själv ansvar för ditt barns blöjbyten, tröstande, äter lunch tillsammans, ser till att barnet kommer till ro vid vilan och andra rutiner. Det är du som är barnets trygghet.

Pedagogernas roll under inskolningen

Vi pedagoger kommer att lägga största vikt vid att lära känna dig som förälder och att vägleda dig. Om du känner trygghet med oss pedagoger vet vi att även ditt barn kommer att göra det. Barn litar på sina föräldrar.

För oss som ska lära känna ditt barn är du som vårdnadshavare viktig. Du har kunskaper om ditt barn som vi är intresserade av. Berätta gärna för oss om ditt barn, vi kommer också att ställa frågor till dig under inskolningen. Inskolningen ger oss pedagoger möjlighet att se vad ditt barn är vant vid, hur det vill bli tröstat, vad ditt barn tycker om att leka med och så vidare. Vi lär oss av dig och ser fram emot att lära känna dig och ditt barn!

Dags att lämna över till pedagogerna

Dag 4: Första lämningsdagen. Tidpunkt för lämning och hämtning får du av oss pedagoger muntligen. Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo att lämna ditt barn när det är dags att lämna över till oss pedagoger. Om du eller ditt barn behöver fler dagar på er går det utmärkt att förlänga inskolningsperioden. När du har lämnat ditt barn på förskolan behöver du finnas tillgänglig på telefon under den resterande tiden av inskolningen och vara beredd på att komma och hämta ditt barn om vi ringer efter dig.

Dag 5-10: Cirka 9.00-14.00. Dessa dagar behöver vi kunna nå dig relativt snabbt vid behov. Ditt barns separation från dig sker först när du lämnat ditt barn till pedagogerna och det är då vi pedagoger kan bygga upp ditt barns tillit till oss.

4 fördelar med föräldraaktiv inskolning:

  • Tryggare barn eftersom föräldrarna visat hur det fungerar på förskolan
  • Bättre förståelse för och bättre inblick i barnets vardag och förskolans verksamhet
  • Bättre samverkan mellan förskola och hem
  • Smidigare verksamhet som kan fortgå som vanligt

5 bra saker att ha med sig till inskolningen:

  • Egen kudde till vilan
  • Trygghetssak (till exempel snuttefilt eller gosedjur) 
  • Extrakläder att lägga på barnets hylla
  • Ytterkläder som passar väderleken 
  • Vattentäta regnkläder och gummistövlar. Vi är utomhus varje dag!

Namnmärk gärna ditt barns tillhörigheter så blir det lättare för oss pedagoger att sortera rätt.

Pyss går till förskolan

För att ge både barn och vårdnadshavare en så trygg inskolning som möjligt påbörjar vi i Pysslingen förskolor, inskolningen redan innan det första besöket i förskolan, genom att boken “Pyss går till förskolan” kommer hem i brevlådan. 

I samtal om boken kan du och ditt barn  i lugn och ro förbereda er för mötet med förskolan. Boken finns också som film:

Du kanske också funderar på...

Vilka kläder behöver mitt barn på förskolan?

Goda råd och vila när ditt barn är sjukt

Vad ska jag tänka på när mitt barn är sjukt?