×
 

Vår inriktning

barn ligger på golvet och ett barn i bakgrunden möter vår blick

Barnen är vår framtid, i varje möte formas den

– vår vision lägger grunden för den dagliga verksamheten.

Grön Flagg

- hela vår verksamhet präglas av vårt arbete med hållbar utveckling.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Barnens trygghet och glädje i fokus på Fyrens förskola i Nynäshamn

På förskolan Fyren arbetar våra engagerade pedagoger med att skapa optimala förutsättningar för att alla barn ska känna sig trygga och värdefulla och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Därför jobbar vi mycket med värdegrundsarbete och med hur man är en bra kompis. Vi lägger stor vikt vid att barnen utvecklar sin sociala förmåga och får inflytande över sin vardag på olika sätt.

Hållbar utveckling och miljö 

Den dagliga verksamheten på vår förskola i Nynäshamn präglas av hållbar utveckling. Fyrens förskola strävar efter att bli Grön flagg-certifierad. Det innebär att vi arbetar för ett hållbart samhälle. Vår strävan är att varje barn ska skapa sig ett intresse och en förståelse kring vad som krävs för en hållbar framtid. Vi arbetar långsiktigt med att vara en giftfri förskola och använder i stor utsträckning KRAV- och EKO-märkta råvaror i vårt kök.

Här kan du läsa mer om Fyren.

Ett barn står bakom ett annat och båda ler glatt mot oss