×
 

Vår inriktning

Barnen är vår framtid, i varje möte formas den.

– vår vision lägger grunden för den dagliga verksamheten.

Grön Flagg

- hela vår verksamhet präglas av vårt arbete med hållbar utveckling.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen