×
 

Om Fryken

Hälso- och rörelseprofil

På Fryken har vi en inriktad profilering i Hälsa och Rörelse för att ge barnen förutsättningar för en långsiktigt god hälsa. Barnen erbjuds fler stationer kopplat till rörelse i inne- och utemiljön. Aktiviteter som är pulshöjande, till exempel dans, bollsport och springlek, koordinationsträning genom samarbetsövningar och musik. Avkopplande aktiviteter där barnen får lära känna sin kropp och sinne genom yoga och mindfulness. Vi fokuserar på det inre välmåendet tillsammans med barnen genom kost och återhämtning. De yngre barnen får sin återhämtning genom att sova utomhus större delen av året och de äldre barnen har en vilostund under dagen.

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för hälsa och rörelse genom ett lustfyllt lärande.

Vi använder oss av den digitala språk-appen Polyglutt för utveckling och lärande i undervisningen. Detta för att främja alla barns språkutveckling utifrån deras intryck från verksamheten, både utomhus och inomhus.

Familjen i centrum - delaktiga barn och föräldrar

På Fryken gör barn och vårdnadshavare stort avtryck på förskoleverksamheten. Pedagogerna bjuder in till dagliga samtal med vårdnadshavarna, samt utvecklingssamtal och förskoleråd. Vi vill att alla vårdnadshavare ska känna sig som en viktig del av verksamheten och bjuder ofta in till olika mötesforum.

Barnen har inflytande över sin vardag genom närvarande pedagoger som är inlyssnande. På  barnens avdelningar lyfter de upp sina frågor, reflekterar tillsammans och svar tas på allvar och följs upp. Även de yngsta barnen visar vad de vill och känner med hjälp av dockfigurer, våra maskotar Pyss och Ling eller bildstöd.

Medforskande pedagoger

På Fryken arbetar vi utforskande med barnen i stora och små projekt. Barnen möts, leker och inspireras i mindre grupper under dagen i våra lärmiljöer inne och ute.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar