×
 

Hej Manjola!

Manjola arbetar som pedagog på Frykens förskola och brinner för att forma vardagen och anpassa undervisningen så att den fungerar för alla barn.

Namn: Manjola
Jobbar som: Pedagog

  Namn: Manjola
  Jobbar som: Pedagog

   Vad är det bästa med Frykens förskola?

   ‒ Här arbetar vi med hälsa & rörelse. Det innebär att barnen erbjuds fler stationer kopplat till rörelse och hälsa i inne- och utemiljön. Vi tar oss dit lärandet finns, beroende på vilket projekt vi arbetar med för tillfället. Och mycket av lärandet sker utomhus. Lärandet ska vara roligt, lustfullt och meningsskapande!

   Vad gillar du mest med att vara pedagog här på Fryken?

   ‒ Det jag tycker är allra mest spännande är att forma vardagen och anpassa undervisningen så att den fungerar för alla barn. Vara nyfiken och lyssna in vad barnen behöver. När man hittar rätt och känner att ett barn tar ett kliv framåt i sin utveckling och mår bra, de situationerna lyfter hela min upplevelse av arbetet.

   Vilken är din favoritstund på dagen?

   ‒ Högläsning! Böcker har en central plats och roll i undervisningen här på förskolan och vi har egna bibliotek för att skapa nyfikenhet och läslust hos barnen.

   Vad tycker du är viktigt i mötet med barnens vårdnadshavare?

   ‒ Kommunikationen med vårdnadshavarna är en professionell kompetens i förskolan och vi pedagoger vill gärna fokusera på uppdraget och information som bidrar till att verksamheten fungerar. Vi pedagoger, tillsammans med barn och vårdnadshavare, ska skapa en gemensam trygghet för barnen på förskolan. Vi har ett ansvar att visa att vi tar vårdnadshavarna på allvar och att se till att de känner sig bekräftade.

   ‒ Jag anser också att det är viktigt att visa respekt, lyssna och göra vårdnadshavarna delaktiga i information, delaktiga enligt läroplanen, vad gäller digital kommunikation och alla frågor som vårdnadshavarna kan tänkas ha.

   ‒ Det är viktigt att vårdnadshavarna vet att jag gör mitt absolut bästa för att just deras barn ska vara tryggt och att de vet att barnet har det bra under min omvårdnad.