×
 

Våra inriktningar

Hälsa och Rörelse

Vi på Fryken har en inriktad profilering i Hälsa och Rörelse för att ge barnen förutsättningar för en långsiktigt god hälsa. Barnen erbjuds olika stationer kopplat till rörelse både inne och ute.

Utforskande projektarbete

Barnens intressen och utforskande ligger som grund för hur vi formar innehållet i våra projekt. Detta ger barnen fullt utrymme för inflytande över sin utbildning.

Familjen i centrum

Vi jobbar aktivt för att både vårdnadshavare och barn ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • En förskola med inspirerande lärmiljöer

  På Frykens förskola i Farsta får barnen leka och lära sig nya saker i inspirerande miljöer som bjuder in till kreativitet, kommunikation och lusten att lära. De får vistas i spännande miljöer inomhus såväl som utomhus där de tillsammans med våra pedagoger får upptäcka nya saker och utmanas utifrån sina egna förutsättningar. Hos oss får ditt barn utlopp för sin kreativitet på flera sätt, bland annat i vårt skapanderum och genom att testa på att odla på egen hand. Så ofta vi kan packar vi utflyktsväskan och ger oss ut på spännande äventyr i vårt barnvänliga närområde.   

  Hälso- och rörelseprofil

  Förskolan Fryken har en inriktad profilering i Hälsa och Rörelse för att ge barnen förutsättningar för en långsiktigt god hälsa. Barnen erbjuds olika stationer kopplat till rörelse i inne- och utemiljön. Aktiviteter som är pulshöjande, till exempel dans, bollsport och springlek, koordinationsträning genom samarbetsövningar och musik. Avkopplande aktiviteter där barnen får lära känna sin kropp och sinne genom yoga och mindfulness. Vi fokuserar på det inre välmåendet tillsammans med barnen genom kost och återhämtning. De yngre barnen får sin återhämtning genom att sova utomhus större delen av året och de äldre barnen har en vilostund under dagen. Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för hälsa och rörelse genom ett lustfyllt lärande.

  Förskolan i Farsta med familjen i centrum

  För oss är det viktigt att förskolan är en trygg, rolig och lärorik tid både för barnen och för deras familjer. Våra engagerade pedagoger är måna om att ha en god kommunikation med er som vårdnadshavare för att ni ska känna er delaktiga i barnens vardag hos oss. Vi ser er som en tillgång och en viktig del av vår verksamhet. Tillsammans med er skapar vi de bästa förutsättningarna för en optimal verksamhet för barnen. 

  Utforskande pedagogik

  På Frykens förskola i Farsta är utforskande pedagogik en viktig grundbult då vi vill erbjuda barnen en inkluderande verksamhet där alla kan ta del av undervisningen på lika premisser. Våra inlyssnande pedagoger är närvarande på barnens nivå och utforskar olika fenomen och miljöer tillsammans med barnen och ser till att de utmanas på ett sätt som passar dem.

  Här kan du läsa mer om Fryken