×
 

Så arbetar vi

På Fröhuset förändrar vi genom en rotation varje läsår, där två pedagoger följer med de barn som byter avdelning. Detta både för att kunna ta vara på kunskapen om det enskilda barnet, men också vad barnen varit med om tillsammans med sina vänner under det läsår som gått. En pedagog stannar kvar för att behålla och föra vidare erfarenheter och kunskaper om att jobba med den specifika åldersgruppen och i miljön på den avdelningen. Denna pedagog tar emot två nya kollegor, som med nya ögon kan tillföra nya perspektiv som förändrar och berikar det som sker på avdelningen. På detta sätt kan vi skapa en kontinuitet både för barnen och för arbetet med en specifik åldersgrupp. 

Vi tar till vara på kunskaper som vi skapat tillsammans, men skapar samtidigt en öppenhet för att saker kan vara annorlunda genom att vi ”blir på nytt” i alla möten. Detta medför att vi får med oss nya erfarenheter som gör att vi ser på barns lärande och undersökande på ett nytt sätt. Hur vi organiserar oss som pedagoger i huset påverkar också vår möjlighet att lära av varandra, inte bara genom att vi byter arbetslag utan också genom den reflektionskultur vi har. 

Grupplärande - den högsta formen av individuellt lärande

Vi anser att grupplärandet är den mest fruktsamma formen av individuellt lärande. Under en dag behöver vi många olika sätt att mötas på, både i storgrupp där allas tankar och uttryck kan mötas, och i små grupper där vi kan fördjupa lyssnandet.

I den lilla gruppen kan vi fånga upp det individuella barnets unika sätt att lära. Vi uppskattar att ha många barn hos oss för att möjliggöra för många olika tankar och teorier att mötas, som grund för lärandet.