×
 

Resultat i Fröhusets vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att förskolans verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Resultatet visar även på ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Utifrån resultaten kommer vi att tänka kring hur vi välkomnar på morgonen och kommunicerar kring vad barnen har varit med om under dagen. Vi kommer även lägga fokus på att stärka familjernas förtroende för ledningen och fortsätta jobba med vår utemiljö. 

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan


Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling