×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia

- vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola

Välkomnande, Olikhet, Delaktighet och Hållbarhet ‒ värdeord som genomsyrar allt vi gör och alla våra möten med familjer, barn och pedagoger

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Nyfikenhet som drivkraft på vår förskola i Östersund

  På Fröhusets förskola i Östersund vill vi ta vara på barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje för att lära dem nya saker på ett effektivt och roligt vis. Våra pedagoger arbetar därför aktivt med att formulera så kallade nyfikenhetsområden för våra avdelningar. Ett nyfikenhetsområde är en inriktning som ligger till grund för barnens inlärning. På så sätt har vi tillsammans någonting att utgå från och reflektera kring för att utvidga barnens lärande och förståelse för olika fenomen. Våra engagerade pedagoger arbetar utifrån ett nyfiket förhållningssätt där barnens kreativitet uppmuntras och tas tillvara på.

  Tätt samarbete med andra förskolor i Östersund

  Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att samarbeta med andra förskolor och dela erfarenheter, reflektioner och idéer med varandra. På Fröhusets förskola i Östersund har vi därför ett tätt samarbete med två andra förskolor inom Pysslingen, Guldkusten och Bikupan. På så sätt kan vi samla våra erfarenheter för att tillsammans skapa en ännu bättre förskola där barnen får möjlighet att utvecklas på bästa sätt efter sina förutsättningar.

  Reggio Emilia-inspirerad förskola på Frösön

  Vår förskola på Frösön är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta innebär att vår pedagogik och vårt förhållningssätt till barnen bygger på övertygelsen om att de är kompetenta och fullvärdiga medborgare i samhället och att de har en inneboende vilja att lära. Vi arbetar processinriktat med ett utforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen, funderingar och frågeställningar på ett sätt som känns roligt och meningsfullt för dem.


  Här kan du läsa mer om Fröhuset