×
 

Vår inriktning

Hållbarhet och hälsa

‒ Tillsammans med barnen bygger vi vår gemensamma framtid och vi vill skapa trygga, hållbara barn. Förskolan har en genomtänkt planlösning med noga utvald inredning och hållbara, giftfria material.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Förskolan i Halmstad som prioriterar barnens hälsa

Hos oss på Flygarens förskola i Halmstad står barnens hälsa och välmående i fokus. För oss är det en självklarhet att arbeta för att främja varje barns psykiska såväl som fysiska hälsa. Med pedagoger som arbetar för att alla barn ska få känna sig sedda, hörda och tagna på allvar får barnen en stabil grund för en god självkänsla. Vi arbetar även aktivt med att stärka barnens sociala förmågor för att de ska lära sig att skapa och bibehålla hälsosamma relationer med andra människor. På Flygaren erbjuder vi även minst tre rörelsepass i veckan för att lägga grunden för en hälsosam livsstil för ditt barn.

Den hållbara förskolan i Halmstad

Dagens barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. Hållbarhet är viktigare än någonsin, och därför präglar det barnens vardag hos oss på Flygarens förskola i Halmstad. Vi arbetar för att stimulera barnens intressen och för att de ska få en förståelse för hållbar utveckling. Detta gör vi bland annat genom att låta dem ta ansvar för sina egna odlingar och att lära dem sopsortera på ett sätt som är roligt – med ett sopsamlarmonster!

Regelbunden utvärdering av verksamheten

På Flygaren är vi stolta över hur vi aktivt arbetar för att skapa trygga och välmående barn.

För att säkerställa att vi lever upp till våra högt satta mål arbetar vi löpande med att följa upp, utvärdera och utveckla vår verksamhet. På så sätt säkrar vi att vi alltid utvecklar våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för barnen. 


Här kan du läsa mer om Flygaren