×
 

Resultat i Fenix vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Ännu ett år har gått och Fenix har återigen fått fina resultat som gör oss stolta. Hela 91% av våra vårdnadshavare uppger att deras barn är trygga hos oss.

Våra pedagoger arbetar löpande för att utveckla innehållet i verksamheten så att det stimulerar till lek och lust att lära.

Ett nytt inslag i barnens dagar är Hej hopp morgon! som stimulerar till fysisk rörelse.

Framåt kommer vi att fokusera mer på språk och matematik.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling