×
 

Resultat i Fenix vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med Fenix har gjort skillnad. Siffrorna har stigit för nästan alla frågeställningar jämfört med föregående år. Våra vårdnadshavare rekommenderar verksamheten i mycket hög grad och är mycket nöjda med förskolan som helhet.

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen är trygga och trivs hos oss. Vi har jobbat aktivt med trygghetsvandring, vilket märks i resultatet.

Vi ser även att vårt arbete med att uppmuntra till fysisk aktivitet har gett positiv effekt.  På Fenix har vi rörelse varje dag med alla barn. Pysslingen arbetar aktivt med att löpande väcka barnens rörelseglädje, exempelvis med temadagen Hela pysslingen rör sig.

Enligt resultatet är det en stimulerande lärmiljö på Fenix. Lärmiljön stimulerar barnen till att utvecklas och lära sig mer. Vår kvalitetsledare har varit aktiv i arbetet med lärmiljön, något som har gett effekt.

Vårdnadshavarna är mycket nöjda med hur pedagogerna tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. Vi jobbar aktivt med respekt utifrån vår likabehandlingsplan som säger att alla har rätt till sin åsikt och att göra sig hörd.

Årets resultat visar på att vi behöver förbättra utomhusmiljön så att den stimulerar till lek och lärande i högre utsträckning. Vi ska se över gården och undersöka möjligheterna till förbättring.

Vi är stolta över att resultatet visar att pedagogerna bidrar positivt till barnens inlärning och utveckling.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.