×
 

Hej Begard!

Begard arbetar som barnskötare på förskolan Fenix sedan 2011. Han brinner för att se varje barn utvecklas utifrån sina egna behov och intressen.

Namn: Begard
Jobbar som: Barnskötare

  Vad gör förskolan Fenix till en bra plats för våra barn?

  ‒ Förskoleverksamheten och pedagogrollen utgör nyckeln för att förskolan ska vara en bra plats för barnen. Fenix ska vara en plats för alla, och barnen ska känna sig trygga och välkomna hos oss.

  ‒ Vår syn på barnen är att barn är kompetenta; de kan och de har olika förmågor och styrkor.

  ‒ Både förskollärare och barnskötare har god kunskap om vilka barn som är i behov av särskilt stöd och hur man ska arbeta inkluderande med dessa barn. Pedagogerna ska möta alla barns olikheter och ge det stöd som varje enskilt barn enligt deras behov och intresse.

  Hur länge har du jobbat på förskolan?

  ‒ 2011 började jag jobba som vikarie här på Fenix, efter några månader blev jag tillsvidareanställd och har jobbat sedan dess.

   Vilken är din favoritstund på dagen?

  ‒ Att genomföra olika pedagogiska aktiviteter såsom samling, högläsning eller skapande ‒ måla, rita, play-doh, ha rörelse och i samtal med barnen. Att få vara en del av barnens vardag fyller mig som pedagog, att utföra aktiviteter och se varje enskilt barn utvecklas utifrån behov och intresse.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på förskolan Fenix?

  ‒ Jag gillar mest att vara en bra förebild för barnen och kunna vara delaktig i deras utveckling. 

  ‒ Att ha barnens bästa och behov i fokus och att skapa goda relationer till våra barn, vårdnadshavare och till mina kollegor, att samarbeta med mina kollegor.

  Hur tänker du kring förskolans inriktning språk och familj?

  ‒ Alla dessa delar har en central plats hos oss och vi har många flerspråkiga barn. Vi jobbar med språkutvecklande arbetssätt och undervisning för språklärande enligt förskolans verksamhet och förskolans läroplan. Bland oss pedagoger finns många som är flerspråkiga och talar språk såsom kurdiska och arabiska.

  ‒ Vi har olika läsmiljöer och språkutvecklande aktiviteter, såsom sagostund och många samtal med barnen. På samlingarna får barnen träna på att berätta mycket för varandra. Vi på förskolan och alla barnens föräldrar har tillgång till en digital plattform som heter ”Polyglutt ” med böcker på många olika språk.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  ‒ Att ha en bra kontakt och relation med föräldrarna är viktigt för mig när det gäller barnen, att bemöta föräldrar med respekt.

  ‒ För att ett barn ska trivas och känna sig tryggt hos oss på förskolan är det viktigt att föräldrar och förskolepersonal har en bra relation, och att vi är lyhörda och förstående i mötet med våra familjer.

  Namn: Begard
  Jobbar som: Barnskötare