×
 

Resultat i Fenix kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Ännu ett år har gått och Fenix har återigen fått väldigt fina resultat som gör oss väldigt stolta. Det är fortsatt hela 93% som uppger att barnen är trygga och resultatet för att det är bra pedagoger på förskolan stiger från 89 till 91%.

Pedagogerna arbetar kontinuerligt för att utveckla innehållet i verksamheten så att det stimulerar till lek och lust att lära.

Det fortsatta arbetet med att utveckla innemiljön har gett resultat, vi har bland annat fortsatt utveckla tydliga språkhörnor samt fler sätt att väcka nyfikenheten för läs- och skrivstimulans.

Vår fina samverkan med alla familjer bidrar till att kommunikationen mellan förskola och hem hela tiden stärks.

Ett nytt inslag i barnens dagar är Hej hopp måndag som stimulerar till fysisk rörelse och en bra start på veckan.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.