×
 

Vår inriktning

Rörelse

Fysisk aktivitet, återhämtning och rörelseglädje ger friska barn! Vi erbjuder aktiva dagar med naturupplevelser, dans och gymnastik som lägger grunden för hälsosamma och hållbara vanor.

Hållbarhet

Vi lägger grunden för ett hållbart liv genom att lära barnen hur vi värnar om miljön, skapar hälsosamma vanor och hur vi tar hand om oss själva och varandra. Det gör vi genom att kombinera lek och lärande.

Så ser det ut hos oss!

Titta in hos oss och upplev vår verksamhet.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Uteverksamhet i fokus på Färjans förskola i Södra Ängby

På Färjans förskola i Södra Ängby är utevistelse en viktig del i vår dagliga verksamhet. Med ett fantastiskt läge med egen förskolegård och närhet till härliga och spännande utomhusmiljöer såsom skog och parker får barnen tillbringa mycket tid utomhus. Enligt forskning har barn mycket att vinna på att vistas utomhus. Det har till exempel visat sig resultera i en ökad motivation, minskad sjukfrånvaro, förbättrat arbetsminne, sänkta stressnivåer och färre konflikter.

Effektivt och roligt lärande

Hos oss på Färjans förskola i Södra Ängby arbetar all personal mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för barnen. Vi vill lägga en god grund för ett livslångt lärande. För att barnen ska få lära sig nya saker på ett effektivt och roligt sätt har vi hämtat inspiration från flera olika beprövade pedagogiska inriktningar där lärandet utformas efter barnens intressen och behov. På så sätt får barnen möjlighet att utvecklas på ett sätt som känns meningsfullt för dem.

En inkluderande förskola i Södra Ängby

Tre begrepp som präglar vårt arbetssätt på Färjan är välkomnande, tillsammans och glädje. Vi lägger stor vikt vid att vår förskola ska vara en trygg plats där alla barn får känna sig inkluderade i barngruppen. Våra engagerade pedagoger arbetar därför aktivt för att barnen ska bli självständiga individer med en förmåga att uttrycka tankar och åsikter och lära dem hur man är en bra kompis.

Här kan du läsa mer om Färjan