×
 

Vår inriktning

Barn vattnar plantor på förskola

Hållbar generation

- hållbarhetsarbete för barnen och deras framtid.

Vi arbetar med hållbarhet utifrån olika perspektiv, såsom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För oss kan det handla om odling, återvinning, värdegrundsarbete, normkritiskt förhållningssätt, yoga och mycket mer.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • En förskola i Norra Djurgårdsstaden med hållbarhet i fokus

  Vi anser att förskolan har en viktig roll och en fantastisk möjlighet att tidigt lägga en god grund för ett intresse för hållbarhetsfrågor hos dagens barn. Genom att skapa en förståelse för miljöfrågor och grundlägga goda vanor och beteenden kan vi som förskola medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. På Djurgårdsvyns förskola i Norra Djurgårdsstaden arbetar vi därför aktivt för att stimulera barnens intresse och skapa en förståelse för frågor som rör hållbarhet på flera olika sätt.

  Projektinriktat arbetssätt på vår förskola i Norra Djurgårdsstaden

  På Djurgårdsvyn tillämpar vi ett projektinriktat arbetssätt. Våra pedagoger initierar olika projekt utifrån barnens intressen, tankar och initiativ och förskolans läroplan. Detta innebär att barnen får möjlighet att stanna upp och fördjupa sig extra mycket i ämnen som intresserar dem. Pedagogernas uppgift är att vara närvarande, utmana barnen, ställa frågor och fånga upp barnens tankar och intressen för att leda de olika projekten framåt.

  Det dagliga mötet med dig som vårdnadshavare

  På Djurgårdsvyns förskola i Norra Djurgårdsstaden strävar vi efter att ha en god kommunikation med dig som vårdnadshavare. När du hämtar ditt barn berättar vi om hur dagen på förskolan varit. På så sätt får du en god inblick i vår dagliga verksamhet samtidigt som du får möjlighet att samverka med våra pedagoger kring barnets trivsel och utveckling hos oss.

  Här kan du läsa mer om Djurgårdsvyn