×
 

Resultat i Brovaktarens undersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Nöjd kund

Årets resultat är bra, vi har fortsatt vårt arbete med att ge bra och tydlig information till vårdnadshavarna. Vi kommer att fortsätta förbättra, förändra och utveckla våra lärmiljöer, liksom vår kommunikation med vårdnadshavare och arbetet med projekt och teman för barnens lärande.  

Rekommendation vårdnadshavare

Vi är glada att rekommendationsgraden ökat detta år, det tyder på att vi jobbar med rätt saker, men vi nöjer oss inte. Vi kommer fortsätta att utveckla vår verksamhet och kommunikation. 

Trygghet

Trygghet är viktigt för oss och vi kommer fortsätta trygghetsarbetet framåt tills dess alla barn är helt trygga på Brovaktaren. 

Stimulerande lärmiljö

Vi ser att det arbete vi gjort med att utveckla våra lärmiljöer, såväl utomhus som inomhus, har gett fortsatt bättre resultat, vilket är mycket glädjande. Vi jobbar systematiskt tillsammans med pedagogerna för att skapa våra lärmiljöer, men också för att få med barnen i skapandet av en miljö som är utvecklande och rolig att vara i. 

Våra lärmiljöer utomhus är ett fortsatt utvecklingsområde. Vi vistas ju inte bara på vår gård - utflykter till parker, skog och i stadsmiljö är ett sätt att fortsätta utveckla oss och vår lärmiljö. 

Bra pedagoger 

Årets resultat ligger på samma nivå som 2021. Vi är glada över det höga resultatet och vi siktar ännu högre till nästa år.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.