×
 

Vår inriktning

barn leker inte nudda mark på en lekställning pysslingen förskola lärkan

Lärande för hållbar utveckling

‒ vi skapar handlingskompetens

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Brovaktaren är en förskola i Stadshagen med utevistelse i varierade miljöer

Friskare barn, minskad frånvaro, bättre inlärningsförmåga, färre konflikter och en förbättrad koncentrationsförmåga – det är några av de effekter som lyfts fram i studier kring förskolebarn som vistas mycket i utomhusmiljöer. Utevistelse är därför en naturlig del av vår vardag på Brovaktarens förskola på Kungsholmen. Hos oss får barnen leka, röra på sig och utforska i varierade utomhusmiljöer.

Förskola på Kungsholmen med lärande för hållbar utveckling i fokus

På Brovaktarens förskola på Kungsholmen får ditt barn använda sin nyfikenhet och kreativitet och tillsammans med andra utveckla sin kunskap. Lärandet är en aktiv process och vi vill utmana och stimulera barnens intresse för samband i naturen såsom naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra på olika sätt. Det naturvetenskapliga lärandet sker främst på olika platser i förskolans närområde, men ibland packar vi utflyktsväskan och ger oss iväg på längre äventyr där barnen får utforska naturen tillsammans med sina kamrater och våra pedagoger.

En förskola i Stadshagen med trygg miljö och engagerade pedagoger

Ditt barns trygghet och trivsel är vårt allra största fokus. Vi ser både till det enskilda barnet men är även måna om att barngruppen ska fungera på ett bra sätt. Hos oss på Brovaktarens förskola i Stadshagen arbetar engagerade och empatiska pedagoger som alla samarbetar för en välmående barngrupp där alla barn känner sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi arbetar aktivt med metoder för att skapa en trygg och säker miljö och ett trivsamt klimat där alla barn får chansen att utvecklas efter sina individuella intressen och förutsättningar.

Här kan du läsa mer om Brovaktaren.

pedagog tittar på barn som skapar med gips