Resultat i Bojens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Det här året har varit annorlunda för oss alla. Vi ser tillbaka på ett år som har varit lärorikt på flera sätt. Till stor del är vi mycket nöjda med vårt arbete för måluppfyllelse, samtidigt som vi har ringat in områden som vi ska arbeta vidare med. Arbetet på förskolan ska vara i ständig utveckling och i samklang med sin nutid, både vad gäller barnens utbildning samt kommunikation med vårdnadshavare. 

Vi är särskilt glada över att majoriteten av vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen uttrycker att barnen gärna vill komma till förskolan, att de som vårdnadshavare känner trygghet och är mycket nöjda med förskolans undervisning. Men i kvalitetsresultatet ser vi även att kommunikationen med vårdnadshavarna kan bli bättre. Delvis har vi redan åtgärdat det genom att vi har övergått från månadsbrev till veckobrev. Vi kommer att utveckla innehållet i veckobreven så att det får en tydligare koppling till arbetet med läroplanens mål.

Pandemin har gjort särskilt avtryck i verksamheten under större delen av vårterminen. Våra engagerade pedagoger har sett till att fortsätta arbeta med undervisning på ett målinriktat sätt men utifrån lite andra förutsättningar. Barnen har haft trygga och meningsfulla dagar på förskolan med mer undervisning utomhus. Samtidigt har konsekvenserna av covid-19 visat att vi ska utveckla utbildningen så att undervisningen utomhus blir lika högkvalitativ och varierad som inomhus.

Årets resultat visar områden som vi vill fortsätta utveckla under det kommande året. Vi kommer att exempelvis att fokusera på följande:

  • Kommunikationen med vårdnadshavare
  • Utveckla uteundervisningen
  • Läroplansmål: delaktighet och inflytande, skapande/ateljé, digitala verktyg, lek
  • Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för pedagogerna
  • Utbildning i materialkännedom för pedagoger

Alla vårdnadshavare kommer att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet via förskoleråd, föräldramöten samt informationsbrev från pedagoger och ledningsteam.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.