×

 

Vår inriktning

Hållbar utveckling

Vi uppmuntrar och stöttar barnen att ha ett hållbart och omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivande miljö, sig själva och varandra.
Flickor skapar på förskola

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Vi lägger stor vikt vid barns kreativitet och utforskande. Barnens tankar, funderingar och frågor är viktiga.

Så här ser det ut hos oss!

Här kan du ser mer av hur det ser ut hos oss.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

På gång hos oss