×
 

Resultat i Boängens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat, som visar att vårt aktiva arbete med att försöka bibehålla fina resultat kring nöjdhet och rekommendation har gett den effekt som vi eftersträvat. Vi ser också att våra vårdnadshavare är väldigt nöjda med förskolans pedagoger, liksom att de upplever att deras barn är trygga hos oss på förskolan. 

Det är roligt att se att vårt arbete med att skapa stimulerande lärmiljöer syns och uppmärksammas av våra vårdnadshavare. 

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att våra familjer trivs hos oss. Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten för att säkerställa att vi även framåt håller en hög kvalitet.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.