Resultat i Boängens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Förskolan Boängen är helt nystartad 2020. Detta innebär att vi under året kommer att arbeta mycket med våra grundstrukturer för att skapa en så stabil och fungerande verksamhet som möjligt. Vi lär känna alla våra nya barn och vårdnadshavare och försöker göra dem så delaktiga i vår verksamhet som möjligt.