×
 

Vi månar om ditt barns hälsa

Goda kunskaper kring att främja barns hälsa är centralt för oss inom förskolan. Därför utbildar vi, genom ett samarbete med barnsjukhuset Martina, våra pedagoger i barnhälsa.

Alla pedagoger i Pysslingen Förskolor går en obligatorisk utbildning i barnhälsovård. Utbildningen är framtagen i samarbete med barnsjukhuset Martina och omfattar sex övergripande områden som alla är centrala för förskolepedagoger. De handlar om alltifrån barns utveckling till vanliga infektionssjukdomar och hur man förebygger smitta i förskolan.

Områden som ingår i utbildningen

Barn och mat

- Selektivt ätande, födoämnesallergier, övervikt och fetma hos barn.

Rörelse och vila

- Rörelse, vila och återhämtning, sömn, barns skärmtid.

Övergång från blöja till potta

- Potträning, blöjfria barn, svårigheter med potträning.

Undvika smitta

- Smittvägar, infektionssjukdomar, hygien och handtvätt.

Anknytning

- Barns olika anknytningsbehov, hämtning och lämning

Barns utveckling

- Kognitiv utveckling, socialt samspel, språk och kommunikation.

Våra pedagoger är certifierade inom barnhälsa 

Utbildningssatsningen startade under 2022 och målet är att alla pedagoger i Pysslingen Förskolor ska vara certifierade i barns hälsa under 2023. Utbildningsmaterial och underlag uppdateras löpande för att alltid ligga i linje med de senaste forskningsrönen.

pedagog och barn som samspelar i lek med handdocka