×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

Blåbärsstället är en Reggio Emilia-inspirerad förskola där barns fantasi ligger till grund för utbildningen. Utforskande, reflektion och delaktighet är viktiga hörnstenar i vårt arbete.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

En förskola i Länna med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik  

Hos oss på Blåbärsställets förskola i Länna, Skogås, genomsyras den dagliga verksamheten av Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Detta innebär att vi arbetar efter ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på en djup respekt för barnen, deras kreativitet och vilja att utforska sin omvärld. Hos oss får barnen vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Med ett utforskande förhållningssätt får de i samspel med varandra finna svar på frågeställningar de vill utforska och använda sig av olika uttrycksformer. 

Demokrati- och värdegrundsarbete i vardagen

En viktig hörnsten i verksamheten på Blåbärsställets förskola i Skogås är demokrati i vardagen. Vi vill ge barnen en förståelse för demokratiska principer på ett sätt som är enkelt för dem att ta till sig och anamma. Genom att samtala och reflektera över varandras olika sätt att förstå andra människor och sin omvärld får barnen möjlighet att leva i demokrati i sin vardag hos oss. 

Det dagliga mötet med dig som vårdnadshavare

För oss är det viktigt med en god kommunikation med dig som vårdnadshavare. Det dagliga mötet mellan pedagoger och vårdnadshavare är enligt oss ett av de viktigaste verktygen för att lyckas med vårt uppdrag. Det ger oss möjlighet att regelbundet ha en dialog med dig för att samverka om ditt barns trivsel och utveckling, någonting vi ser som mycket värdefullt. Vi bjuder dessutom regelbundet in till utvecklingssamtal och dialogmöten där du som vårdnadshavare får information om gruppens pedagogiska processer. Här kan du läsa mer om Blåbärsstället.