×
 

Våra inriktningar

Fördjupat värdegrundsarbete

Vi är en HBTQI-certifierad förskola. Detta innebär att vi arbetar medvetet för en öppen och inkluderande verksamhet för alla.

Hållbar utveckling, Friluftsfrämjandet och Grön Flagg

Vi uppmärksammar djur och natur i vår omgivning och går på utflykter flera gånger i veckan. Vi arbetar processinriktat med naturmaterial som utgångspunkt och utforskande som inställning.
Barn på förskola läser digital bok

Språk och kommunikation

Vi sätter stort värde i de möten och samtal som uppstår under dagen mellan barn och barn, samt barn och pedagog. Vi arbetar med sagor, berättande, sång och läsning. Vårt undervisningsspråk är svenska men vi arbetar med alla barns modersmål.

Så ser det ut hos oss!

Titta in hos oss och upplev vår verksamhet

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • En öppen och inkluderande förskola vid Södra Station

  Björngårdens förskola vid Södra Station är en öppen och inkluderande verksamhet där alla är välkomna. Vi är en HBTQI-certifierad förskola som genom fördjupat värdegrundsarbete säkerställer att vår verksamhet är inkluderande utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och funktionalitet. Vi uppmuntrar barnen att vara sig själva, stödjer olikheter och arbetar aktivt för att lära barnen agera solidariskt mot sina medmänniskor. På så sätt lägger vi grunden för trygga, respektfulla och fördomsfria individer med förmågan att skapa goda relationer till alla typer av människor. 

  Språk och kommunikation i fokus på vår förskola på Södermalm

  Språk och kommunikation är viktiga grundpelare i vår verksamhet och genomsyrar vår undervisning på förskolan. Genom olika uttryckssätt såsom sagor och berättande, sång, rim och digital litteratur arbetar vi för att barnen ska få ett rikt och nyanserat språk de kan använda. Vårt undervisningsspråk är svenska, men vi arbetar med flera olika modersmål.

  Den hållbara förskolan vid Södra Station

  På Björngårdens förskola vid Södra Station arbetar vi med hållbar utveckling med inriktning på friluftsfrämjande och naturvetenskap. Vi tar tillvara på vår närmiljö för att lära barnen om hållbarhetsfrågor på ett enkelt och lustfyllt sätt som är lätt för dem att ta till sig. På våra utflykter uppmärksammar vi sådant vi stöter på och pratar om vikten av att värna om miljön. Vi integrerar även vårt hållbarhetsarbete i den dagliga verksamheten på förskolan där barnen bland annat får lära sig att källsortera.

  Här kan du läsa mer om Björngården.