×
 

Resultat i Björkens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets svarsfrekvens. Årets resultat visar att vår verksamhet är stabil och att vårt fokuserade arbete på trivsel och fysiska aktiviteter har gjort skillnad.Vi har aktivt jobbat med språket och barnens språkutveckling, vilket vi även har lyckats synliggöra för våra vårdnadshavare.

Årets resultat visar att vi har ett förbättringsområde som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller hur vi arbetar med digitala verktyg på förskolan och i vår verksamhet.

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling