×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Vår verksamhet ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.


Familjerna är en viktig del av vår förskola. Vi ska vara ett komplement till hemmet och ser på förskolan som alla barns rätt till en pedagogisk verksamhet i kombination med ett omsorgsbehov.

Familjernas kompetenser berikar förskolan och tillsammans kan vi utveckla vår verksamhet. Som familj får ni möjlighet att ta del av och reflektera tillsammans med oss kring förskolans pedagogiska verksamhet, bland annat genom möten i olika former där ni ges möjlighet att få en djupare inblick i barnens vardag med hjälp av bilder och tankar om det nyfikenhetsområde vi befinner oss i för stunden.