×
 

Resultat i Bikupans kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat som visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt jobbar på att skapa bättre kommunikation kring vad barnen har varit med om under dagen, vilket vi kan se i resultatet. 

Årets resultat visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Vi behöver utveckla vår kommunikation kring förmedlandet av barnens dagar och utveckling och hur dagens rytm ser ut mellan lugnare och livligare aktiviteter. 

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.