×
 

Hej pedagoger!

Linda Lundgren, Märta Frank, Emma Amsenius och Petter Runesson är pedagoger och utgör ett av arbetslagen på Bikupan. De upplever att Bikupan är en plats i ständig förändring.

Namn:: Linda, Märta, Emma och Petter
Jobbar som:: Pedagoger

  Berätta om Bikupans verksamhet och styrkor!

  ‒ På Bikupan tar vi tillvara allas positiva olikheter. Vi gillar vårt gemensamma förhållningssätt där allas olikheter behövs. 

  ‒ Att arbeta på Bikupan är inget ensamjobb. Vi har organiserat oss för att skapa bästa möjliga närvaro tillsammans med barnen, med lyssnande och nyfikenhet som utgångspunkt. Detta speglas i våra val av miljö och material.  

  ‒ Bikupan är en plats som är utvecklande för oss, både som människor och som pedagoger. En plats med stark gemenskap mellan familjer och pedagoger. En kreativ verksamhet där det får spreta med våra värden som grund. Bikupan är en plats i ständig förändring.

  Namn:: Linda, Märta, Emma och Petter
  Jobbar som:: Pedagoger