×
 

Hej Lovisa!

Lovisa Nestius arbetar som förskollärare på Backen och arbetar för att barnen ska ha inflytande i den dagliga verksamheten.

Namn: Lovisa Nestius
Jobbar som: Förskollärare

  Kan du ge exempel på hur barnen har inflytande på Backen?

  - Vi uppmuntrar barnen att själva plocka fram material att arbeta med och även ta ansvar för att sortera undan efter sig. Vi introducerar avdelningen i mindre grupper för att barnen ska lära känna miljön och kunna röra sig självständigt och välja aktivitet utifrån intresse.

  - Vi uppmuntrar även barnen att berätta om de behöver eller saknar något i miljön, så att vi tillsammans kan titta i förråden och se om det är något därifrån de kan ta.

  - Det är viktigt för oss att förklara varför man ska ta ansvar för miljön på avdelningen och att vi tillsammans ska ta hand om material och hur avdelningen ser ut.

  Namn: Lovisa Nestius
  Jobbar som: Förskollärare