×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Det dagliga mötet

Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för oss. Det möjliggör för en dialog mellan förskolan och hemmet för att samverka kring barnets trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Barnen uppmuntras att själva berätta om dagen med stöd av oss pedagoger som finns till hands om det behövs. 

Utvecklingssamtal

På Åsöberget erbjuder vi utvecklingssamtal två gånger per läsår. Som nyinskolad på förskolan följer vi upp med ett inskolningssamtal.

Mitt Pysslingen

Genom vår digitala plattform får du som vårdnadshavare löpande uppdateringar om ditt barns utveckling och lärande i form av bild och text. Informationen ligger till grund för utvecklingssamtalen. På Mitt Pysslingen bloggar vi också om vad avdelningen gjort under veckan som gått och vad som kommer att ske under kommande vecka. 

Förskoleråd

Förskolerådet är ett forum där förskolan bjuder in vårdnadshavare att delta i förskolans utveckling. Där presenterar vi planer, idéer och nyheter och diskuterar frågor som rör hela förskolan. Vi lyfter även aktuella frågor och funderingar kring utbildningen samt informerar om vårt systematiska kvalitetsarbete.

Årlig kundundersökning

Varje år får du som vårdnadshavare svara på en enkät om hur du upplever förskolans verksamhet. Det här är ett viktigt verktyg för vår utveckling och vi följer alltid upp och analyserar våra resultat.