×
 

Resultat i Åsöbergets kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

- Vi är stolta över årets resultat som visar på att vår verksamhet är fortsatt stabil och att barnen framför allt är väldigt trygga hos oss.

- Årets resultat visar att vi har några förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller framför allt arbetet kring kommunikation kring barnens lärande och utveckling samt den pedagogiska lärmiljön. Under sommaren 2022 kommer en större renovering samt uppdatering av lärmiljöerna att genomföras på Pipmakaren, vilket vi ser kommer att leda till mer stimulerande lärmiljöer i vår verksamhet. Vi har även bytt till en ny plattform för information och kommunikation kring verksamheten och barnens lärande, Mitt Pysslingen, vilket vi redan ser goda resultat utifrån.

- Alla vårdnadshavare kommer via föräldrarådet och Mitt Pysslingen att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.