Tryggt, trivsamt och pedagoger som bidrar till barnens inlärning och utveckling.

Varje år mäter vi genom en enkät hur nöjda vårdnadshavarna är med vår verksamhet. Årets undersökning visar att antalet vårdnadshavare som är nöjda med Pysslingen Förskolor har minskat något jämfört med förra årets resultat. Trots detta är andelen nöjda vårdnadshavare fortfarande mycket hög. Nära nio av tio vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med sitt barns förskola som helhet.
Vårdnadshavarundersökning 2024 visar fina resultat

- Årets resultat ligger fortsatt på en hög nivå, säger Sara Lindberg, segmentsområdeschef för Pysslingen Förskolor. Att våra vårdnadshavare ger oss fina omdömen är verkligen glädjande. Vi fortsätter naturligtvis vår strävan och dagliga arbete för att barnen i våra förskolor ska få samma förutsättningar i form av en utbildning av hög kvalitet. På så sätt får de möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

Höga resultat

Fler än nio av tio vårdnadshavare anser att pedagogerna bidrar positivt till deras barns inlärning och utveckling.

- Vi är verkligen stolta över det arbete som våra engagerade pedagoger gör varje dag och som bidrar positivt till barnens inlärning och utveckling, säger Sara Lindberg.

Trygghet fortsätter att ligga högt, 92 procent anser att deras barn känner sig trygga i förskolan. Trygghet är grunden för att kunna lära sig och utvecklas och något Pysslingen Förskolor prioriterar högt. Bland annat arbetar vi regelbundet med trygghetsvandringar tillsammans med barnen.

Trivsel har gått ned två procent sedan förra undersökningen. Trots detta anser 91 procent av vårdnadshavarna att deras barn trivs på sin förskola.

- En anledning till att siffran är något lägre i år kan vara att vårdnadshavare menar att vi behöver satsa mer på våra utemiljöer, något som vi sett tecken på i årets enkät, avslutar Sara Lindberg.

Läs mer

Mer om årets resultat hittar du här.