Pedagoger, trygghet och lärmiljöer får höga betyg av vårdnadshavarna

Varje år mäter Pysslingen Förskolor hur nöjda vårdnadshavare och medarbetare är med verksamheten. Årets undersökning visar att antalet vårdnadshavare som är nöjda med Pysslingen Förskolor har ökat en procentenhet jämfört med förra årets redan goda resultat.

Nio av tio vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med sitt barns förskola som helhet. Mest nöjda är de fortsättningsvis med trivsel, lärmiljö och pedagoger, men även med att deras barn känner sig trygga på förskolan.

- Årets resultat ligger på en hög nivå och vi bibehåller eller förbättrar förra årets siffror på samtliga mätpunkter, säger Sara Lindberg, chef för Pysslingen Förskolor.

- Att de flesta siffrorna ökar är såklart jätteroligt och ett kvitto på att vårt systematiska kvalitetsarbete för att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning med hög kvalitet fungerar.

- Vi visar bättre resultat nu än innan pandemin, tillägger hon.

Bra pedagoger

Nöjdheten med pedagogerna ligger kvar på höga 92 procent, och andelen vårdnadshavare som tycker att lärmiljöerna är stimulerande har ökat, 91 procent jämfört med 89 procent för ett år sedan.

- Vi är stolta och glada över det arbete som våra engagerade pedagoger gör varje dag och som bidrar positivt till barnens inlärning och utveckling. Det är också viktigt att förskolorna kontinuerligt utvecklar sina lärmiljöer och utmanar både sig själva och barnen, säger Sara Lindberg.

Trivsel och trygghet fortsätter att ligga högt, båda på 93 procent, vilket är en ökning med en procentenhet från förra året. En del i detta är vårt fortsatta arbete med att hålla trygghetsvandringar tillsammans med barnen.

Förbättrad kommunikation

Ett resultat som har ökat markant sedan förra mätningen är kommunikation. Mer än åtta av tio vårdnadshavare är nöjda - en ökning med sex procentenheter. Förklaringen till detta stavas Mitt Pysslingen, en ny kommunikationsplattform som lanserades 2022, och som underlättar kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. 

- Det är glädjande att kunna konstatera att vår satsning på ett nytt kommunikationsverktyg burit frukt så snabbt. Att förbättra kommunikationen mellan förskolan och hemmet har varit en högprioriterad fråga för oss, säger Sara.

Många kan rekommendera Pysslingen Förskolor

Sammanfattningsvis är det många vårdnadshavare som också kan tänka sig att rekommendera Pysslingen Förskolor till andra, vilket är ett tydligt tecken på att de uppskattar verksamheten. Även här har andelen ökat något, från 87 till 88 procent.

Meningsfullt arbete

Att Pysslingen har engagerade pedagoger märks också i medarbetarundersökningen där åtta av tio är stolta över att arbeta på sin arbetsplats och 94 procent upplever att de har ett viktigt och meningsfullt arbete, något fler än föregående år. Andelen medarbetare som anser att deras kompetens tas tillvara på arbetet är fyra av fem.

- Att våra medarbetare trivs och känner att de bidrar till något större är en förutsättning för att de ska göra ett bra jobb. Det leder till att barnen är trygga och utvecklas och att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten, avslutar Sara Lindberg.

Mer om årets resultat hittar du här.