Väck barnens aptit

Förskolans mat är viktig för att barnen ska få energi att leka och utvecklas varje dag. Men mat är faktiskt mycket mer än så. I Pysslingen Förskolor vill vi skapa ett lustfyllt möte med maten och vi strävar efter att varje måltid blir en upplevelse för alla sinnen.

- Vår vision är att alla barn på våra förskolor känner matglädje och mår bra av maten som serveras. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Vi har också fantastiska möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat, säger Angelica Lennerbrant, måltidsansvarig inom Pysslingen Förskolor.

Många barn i Sverige äter flera av dagens måltider i förskolan. Vissa äter till och med fler av sina måltider i förskolan än hemma. Det gör att ansvaret för barnens ätande och lärande vid måltiderna delas mellan vårdnadshavare och förskola. Förskoleåldern är en tid då barnen växer och utvecklas i snabb takt. Det är också en tid då matvanor och attityder till mat grundläggs.

- Vi vet att en måltid är mer än bara själva maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet vi äter i, sällskapet och stämningen runt bordet. Vi upplever maten och måltiden med alla våra sinnen. Genom att servera maten på ett inbjudande sätt och bjuda på smaker och dofter som tilltalar och lockar, väcker vi barnets aptit, säger Angelica.

Måltiden - en del av undervisningen

Det är såklart en fördel om hela personalen har en gemensam bild av vad som är en bra måltid i förskolan. För att bygga broar mellan måltidspersonal och den pedagogiska personalen är måltidspedagogik ett verktyg. 

- Måltidspedagogik är ett relativt nytt begrepp och handlar om att integrera mat och måltider i det pedagogiska arbetet. Det handlar om allt från vad vi serverar och de vuxnas förhållningssätt, till hur man kan arbeta med läroplanens mål med hjälp av mat och måltider, säger Angelica. Att alla i personalen kan enas i synen på måltiden och de stunder denna ger utrymme för, är en viktig faktor för bra måltider i förskolan, menar Angelica.

Måltidspedagogik använder leken som metod för att få barnen att utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. Att på olika sätt involvera barnen i förberedelserna av frukost, lunch och mellanmål och att lära sig grunderna i matlagning leder till ett ökat självförtroende och nyfikenhet kring smaker och vad man stoppar i magen.

Jämlik hälsa - förskolans uppdrag

Precis som att uppmuntra till rörelse och aktivitet är måltiderna ett av förskolans viktiga uppdrag i arbetet för jämlik hälsa. Alla barn, oavsett bakgrund och hemförhållande, ska ges möjlighet till bra matvanor. 

- Att utveckla och stärka kunskapen kring måltiden och dess betydelse är ett ständigt pågående arbete i förskolan, säger Angelica. Framtidens mat ställer stora krav på hållbarhet och våra barn är framtidens konsumenter, här har vi både ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Den 29 september går Pysslingen Förskolors temadag kring hälsa av stapeln. En dag då alla Pysslingens 8000 barn och 3000 medarbetare tillsammans manifesterar en hälsosam livsstil med fokus på såväl fysisk aktivitet som mat för aktiva barn.

Läs också