Hela Pysslingen rör på sig – 8 000 barn deltog på rörelsedagen

Barn på Pysslingen förskolor springer på rörelsedagen
I samband med internationella hjärtdagen 29 september, har Pysslingens förskolor haft sin första gemensamma aktivitetsdag ”Hela Pysslingen rör på sig” för sammanlagt 8000 barn över hela landet. Det här är en ny årlig tradition och en del av Pysslingens satsning för hälsa och välmående för att lägga grunden till goda vanor som räcker hela livet.

Varje förskola inom Pysslingen runt om i landet hade ett unikt program. Det var pulshöjande aktiviteter, men också träning av motorik, kroppsmedvetenhet och närvaro, allt från yoga, hinderbana i skogen, springtävling, gymnastik, dans eller andra fysiska aktiviteter.

– Det har varit en fantastisk dag ute på alla våra förskolor, en dag full av hjärta och glädje både bland barn och pedagoger, säger Veronica Rörsgård chef för Pysslingen Förskolor.

Fysisk aktivitet bidrar till barns utveckling

Skärmtiden ökar och den fysiska aktiviteten minskar. Detta är verkligheten för många barn som blir allt mer stillasittande. Forskning visar att en genomsnittlig fyraåring är stillasittande hälften av sin vakna tid. För att väcka rörelseglädjen och grundlägga vanor som får effekt långt upp i åldern är rörelsedagen som gick av stapeln idag starten på Pysslingen Förskolors stora satsning för hälsa och välmående

-Rörelsedagen är ett initiativ vi tagit inom ramen för vårt arbete att ge livslånga goda vanor för barn redan i förskoleåldern. Fysiska aktiviteter har visat sig ha positiva effekter på hjärnans kognitiva funktioner och det är framförallt pulshöjande aktiviteter som har bäst effekt. Det är något vi tagit fasta på, säger Veronica Rörsgård, chef på Pysslingen Förskolor.

Viktigt med vanor tidigt i livet

– Om man etablerar vanor tidigt i livet så formar det ens beteende i vuxen ålder. Många barn rör sig för lite och då är det viktigt att vi på förskolan jobbar mer med den fysiska aktiviteten kopplat till välmående och inlärning. Nu fortsätter vi arbetet med hälsa och välmående inom Pysslingen. Det kommer att genomsyra all vår verksamhet ute på förskolorna. Dagen idag var en energikick och vi ser redan fram emot Rörelsedagen 2021, säger Veronica Rörsgård.

Fakta

”Hela Pysslingen rör på sig”

Rörelsedagen har initierats av Pysslingen Förskolor och omfattar 8000 barn på 109 förskolor. Alla förskolor hade olika program för dagen. Vill du veta mer om vad som hände på en specifik förskolan? Kontakta förskolans rektor. Du hittar kontaktuppgifter i denna sökbara lista över alla förskolor.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Att vara fysiskt aktiv varje dag är viktigt för en sund tillväxt och utveckling hos spädbarn, småbarn och förskolebarn. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendationer

Att barn blir mindre aktiva är en stor samhällsutmaning. Problemet är så allvarlig att WHO under 2019 tog fram riktlinjer för fysisk aktivitet, sömn och skärmtid hos barn under fem år. Barn i ålder 1-3 år ska röra sig minst tre timmar om dagen. Det behövs mindre tid framför skärmar och mer tid för aktiv lek och sömn för att de ska växa upp till friska individer. Levnadsvanor grundläggs tidigt i livet. Ju äldre barnen blir desto svårare är det att ändra beteende. Därför spelar förskolan en viktig roll för att sprida kunskap och grundlägga bra levnadsvanor hos barnen. Läs mer på Världshälsoorganisationens hemsida (finns förkortat på svenska på Folkhälsomyndighetens hemsida)

Internationella hjärtdagen

Den 29 september, uppmärksammas World Heart Day runt om i hela världen. Denna dag har instiftats av World Heart Federation (WHF) med syfte att uppmärksamma det faktum att hjärt- och kärlsjukdomar är världens ledande dödsorsak. Över 17.3 miljoner människor dör på grund av hjärt- och kärlsjukdomar varje år, en siffra som stiger konstant. Forskning visar med jämna mellanrum att den som ändrar sin livsstil, till exempel genom att sluta röka, motionera och äta rätt kost kan förhindra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer om dagen på World Heart Federation.