Pressmeddelande:

Pysslingen skapar rörelseglädje

Tre glada flickor i sommarkläder springer på en grön gräsmatta
Den 29 september går Pysslingen Förskolors årliga rörelsedag “Hela Pysslingen rör på sig” av stapeln. Ett initiativ för att uppmärksamma vikten av fysisk aktivitet i tidig ålder. Att barn blir mindre aktiva är en stor samhällsutmaning och Pysslingen Förskolor har ett tydligt mål att aktivt främja rörelseglädje och hälsa. Dagen arrangeras i anslutning till internationella hjärtdagen.

Skärmtiden ökar och den fysiska aktiviteten minskar. Detta är verkligheten för många barn som blir allt mer stillasittande. Forskning visar att en genomsnittlig fyraåring är stillasittande hälften av sin vakna tid. För att väcka rörelseglädjen och grundlägga vanor som får effekt långt upp i åldern är Rörelsedagen en viktig del i Pysslingen Förskolors stora satsning för hälsa och välmående.

Fysisk aktivitet bidrar till barns utveckling

- Fysiska aktiviteter har visat sig ha positiva effekter på hjärnans kognitiva funktioner och det är framförallt pulshöjande aktiviteter som har bäst effekt, säger Veronica Rörsgård, segmentsområdeschef på Pysslingen Förskolor. 

I anslutning till internationella hjärtdagen genomför därför Pysslingen Förskolor aktivitetsdagen ”Hela Pysslingen rör på sig” för alla 8000 barn i Pysslingens förskolor. Pulshöjning men också träning av motorik, kroppsmedvetenhet och närvaro står på programmet. 

Viktigt med goda vanor tidigt i livet

- Om man etablerar goda vanor tidigt i livet så formar det ens beteende i vuxen ålder. Många barn får mycket skärmtid och då är det viktigt att vi på förskolan jobbar mer med den fysiska aktiviteten kopplat till välmående och inlärning, säger Veronica Rörsgård.

Varje förskola runt om i landet har ett unikt program den 29 september, det kan exempelvis vara springlopp, yoga i naturen, hinderbana i skogen eller andra fysiska aktiviteter som görs med hjärta och glädje.

Relaterat material

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Att vara fysiskt aktiv varje dag är viktigt för en sund tillväxt och utveckling hos spädbarn, småbarn och förskolebarn.

Världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommendationer

Att barn blir mindre aktiva är en stor samhällsutmaning. Problemet är så allvarlig att WHO under 2019 tog fram riktlinjer för fysisk aktivitet, sömn och skärmtid hos barn under fem år. Barn i ålder 1-3 år ska röra sig minst tre timmar om dagen. Det behövs mindre tid framför skärmar och mer tid för aktiv lek och sömn för att de ska växa upp till friska individer. Levnadsvanor grundläggs tidigt i livet. Ju äldre barnen blir desto svårare är det att ändra beteende. Därför spelar förskolan en viktig roll för att sprida kunskap och grundlägga bra levnadsvanor hos barnen.

Läs mer på Världshälsoorganisationens hemsida (finns förkortat på svenska på Folkhälsomyndighetens hemsida)

Internationella hjärtdagen

Den 29 september uppmärksammas World Heart Day runt om i hela världen. Denna dag har instiftats av World Heart Federation (WHF) med syfte att uppmärksamma det faktum att hjärt- och kärlsjukdomar är världens ledande dödsorsak. Över 17.3 miljoner människor dör på grund av hjärt- och kärlsjukdomar varje år, en siffra som stiger konstant. Forskning visar med jämna mellanrum att den som ändrar sin livsstil, till exempel genom att sluta röka, motionera och äta rätt kost kan förhindra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om dagen på World Heart Federation.