Pysslingen Förskolor växer

Pysslingen Förskolor växer och utökar förskolan Trolleborgen med tre avdelningar för att kunna ta emot fler barn. Den 21 juni sker den formella invigningen där namnen på de nya avdelningarna släpps, en process där barnen på förskolan fått varit med och bestämt.
barn leker i utekök på förskolan

Förskolan Trolleborgen är en populär och omtyckt förskola i Nälsta, Vällingby, strax norr om Stockholm. Förskolan ligger i ett lugnt område med en stor härlig grönskande gård som inbjuder till mycket lek och rörelse. 

-Vi är glada att ha fått möjligheten att överta en lokal som ligger i direkt anslutning till vår befintliga förskola Trolleborgen, säger Veronica Rörsgård, chef för Pysslingen Förskolor. Trolleborgen ligger i ett eftertraktat område precis bredvid Nälstaskolan vilket gör att söktrycket hit är stort, säger hon.

Barns inflytande viktig del i förskolans uppdrag


I lokalen har det tidigare bedrivits kommunal fritidsverksamhet men den har stått tom under en tid. Nu har Pysslingen fått möjligheten att ta över driften av lokalen och med det kunna erbjuda ytterligare 52 barn plats på Trolleborgen. Redan i april smygöppnade man och öppnade upp för 15 barn. 

Men nu i juni sker själva invigningen tillsammans med barnen för att fira och avslöja vad avdelningarna ska heta, en process som inkluderat barnen i allt från förslag till röstning. Till satsningen anställer Pysslingen Förskolor nio nya medarbetare som kommer att ingå i samma arbetslag som befintlig personal på Trolleborgen.

- Vi ser detta som en möjlighet att ytterligare satsa på Trolleborgen och dess verksamhet. Redan idag bedrivs en verksamhet med stort fokus på hållbar utveckling, odling och skapande. Det finns ett otroligt starkt driv på förskolan som skapar bra förutsättningar för en sådan här utökning, säger Ebba Rhenman, rektor för Pysslingen Trolleborgen.

För mer information

Veronica Rörsgård, chef Pysslingen Förskolor

T: 0730-55 17 20

Ebba Rhenman, rektor Pysslingen Trolleborgen

T: 070-791 20 22