Pysslingen inför skolförberedande uppdrag för förskolans äldsta barn 

Sista året på förskolan är speciellt både för barnet och för dig som vårdnadshavare. Har barnet fått med sig allt hen behöver för att klara övergången till skola? Funderingarna kan vara många inför vad som komma skall. För att övergången till förskoleklass ska bli trygg för både barn och vårdnadshavare introducerar Pysslingen Förskolor ett skolförberedande upplägg där de äldsta barnen får uppdrag med olika teman att lösa tillsammans.

- För oss i Pysslingen är det viktigt att barnen är rustade på bästa möjliga sätt för framtiden när de lämnar förskolans värld, säger Janos Abonyi, kvalitetsutvecklare i Pysslingen Förskolor.

- Vårt mål är att övergången till förskoleklass ska kännas trygg för både barn och vårdnadshavare. Tanken är också att alla barn ska få ett likvärdigt sista år oavsett vilken Pysslingen-förskola de går i.

Uppdrag med olika teman

Uppdragen har tre olika teman: hållbarhet med aktiviteter som odling, språkutveckling med ABC-äventyr och sist men inte minst rörelse med aktiviteter i Pyss & Lings idrottsklubb. Upplägget tar hänsyn till forskning som påvisar hur avgörande det är att kunna läsa och skriva samt att barn som rör sig regelbundet får bättre motorik, utvecklar sina kognitiva egenskaper och får starkare skelett.

- Tillsammans med sina jämnåriga kamrater får barnen öva på förmågor som att skriva, tala, återberätta, argumentera, samarbeta och lösa problem. De blir också väl rustade för att kunna skapa nya relationer. Allt sker på ett roligt och äventyrligt sätt, säger Janos.

Uppdragen är speciellt utformade för förskolans äldsta barn och innebär att barnet får axla ett lite större ansvar för att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Pedagogerna är med som stöd. I början av sitt sista år får barnen träffa en av maskotarna Pyss & Ling som delar ut uppdrag och tillhörande material till barn och pedagoger.

Avslutningssamtal

Innan läsårets slut erbjuds vårdnadshavarna ett avslutningsamtal. Under samtalet sker en summering av barnets tid på förskolan och all utveckling som har skett hos barnet. Under samtalet får även vårdnadshavare lyfta sina tankar inför skolstart. 

Avtackning, firande och diplomutdelning

När det så småningom är dags att lämna förskolans värld firas och tackas alla blivande skolbarn av ordentligt och får ta emot diplom i samband med förskolans årliga sommarfest. Nu är barnet redo för nästa stora steg i livet!

För mer information

Fråga gärna din förskola.

Läs mer

Mer om hur vi förbereder ditt barn inför förskoleklass kan du läsa här.

porträttbild av Janos Abonyi

Janos Abonyi, kvalitetsutvecklare Pysslingen Förskolor.