Pysslingen delade kunskaper på KUI:s rikskonferens

Läsa, leka, lära! Det var temat för årets rikskonferens för kvalitet inom förskolan som hölls av KUI / KompetensUtvecklingsInstitutet tidigare i veckan. Pysslingen Förskolor var såklart på plats, både för att föreläsa och för att ta del av samlad ny kunskap från branschen.

Bilden t v: Kajsa Nyström och Amanda Sjöberg, Pysslingen Förskolor, bilden t h: Helena Mattsson och Heléne Engholm, Pysslingen Förskolor

Pysslingens rektorer Amanda Sjöberg och Kajsa Nyström föreläste om hur de med hjälp av förskolans pedagoger gjort en förändringsresa. Genom att ge barnen mycket tid för rörelse och fysisk aktivitet varje dag och flytta ut undervisningen utomhus har barnens koncentrationsförmåga förbättrats avsevärt och de har mycket lättare att tillgodogöra sig undervisningen under hela dagen. 

Piggare barn och pedagoger med rörelse

–  Istället för att till exempel ta in rapsblommor och låta barnen måla av dem inomhus, som vi alltid gjort tidigare, tar vi nu med oss färg, staffli och annat material ut i naturen och målar där. Då får vi dels in rörelse i form av en promenad och sedan det blir något helt annat när vi är på plats i naturen och upplever med alla våra sinnen. Att vara utomhus sänker stressnivåerna hos både barn och pedagoger och alla mår bättre, menar Kajsa och Amanda.

Tips om Polyglutt

Helena Mattsson, pedagog i Pysslingen Förskolor, gav flera smarta tips på hur man som pedagog kan använda den digitala boktjänsten Polyglutt i verksamheten för att bland annat uppmärksamma flerspråkighet och lära om matematiska begrepp i förskolan.

– Se möjligheterna med verktyget. Ett tips är att använda Polyglutts sökfunktion och söka på exempelvis ”matematik”, då får ni förslag på böcker som innehåller just det, säger Helena. – Skapa interaktiva boksamtal, prova och utforska tillsammans med barnen!

Kvalitetsutvecklare Helén Engdahl pratade om Pysslingens språkstrategi som utgör grunden för att barnet som vuxen ska ha ett ordförråd på cirka 70 000 ord för att klara sitt yrkesliv. 

Läs också:

KUI (KompetensUtvecklingsInstitutet)