Pressmeddelande: Pysslingen Förskolor i samarbete med barnsjukhuset Martina

Veronica och Claude sitter och pratar med varandra
1 / 3
2 / 3
3 / 3
För att säkerställa god hälsa hos förskolans barn inleder nu Pysslingen Förskolor ett nära samarbete med barnsjukhuset Martina. Samarbetet är en bred satsning på kompetensutveckling för Pysslingens 3000 anställda pedagoger i syfte att stärka kunskapen kring barnhälsa.

Satsning på kompetensutveckling

Utbildningssatsningen omfattar sex övergripande områden som är centrala för förskolepedagoger. Kurserna är digitala och produceras av barnsjukhuset Martina i samarbete med Pysslingen Förskolor.

- Det här är ett samarbete för bred kompetensutveckling i barnhälsa för alla våra pedagoger. Vi har, tillsammans med barnsjukhuset Martina, identifierat sex huvudområden inom vilka vi kommer att erbjuda såväl grundkurser som fördjupningskurser, säger Veronica Rörsgård, verksamhetschef för Pysslingen Förskolor. 

Pysslingens pedagoger blir certifierade

Utbildningssatsningen startar i februari 2022 och kommer att pågå fram till sommaren. Därefter kommer utbildningen ingå som en obligatorisk del i det utbildningspaket som alla förskolans pedagoger genomgår när man blir anställd inom Pysslingen. 

- Vi är mycket positiva till det här samarbetet eftersom vi når en målgrupp som tar hand om barn och dagligen konfronteras med frågor kopplade till barns hälsa. Genom att bidra till att höja kompetensnivån hos pedagoger är vi med och jobbar proaktivt kring barns hälsa, säger Claude Kollin, verkställande direktör på barnsjukhuset Martina. 

Målet med satsningen är att samtliga pedagoger inom Pysslingen Förskolor skall vara certifierade inom barnhälsa under år 2022. Samarbetet innefattar även ett pilotprojekt för att hitta en lämplig modell för löpande rådgivning. 

-Vi är otroligt tacksamma och stolta över vårt samarbete med barnsjukhuset Martina och den kompetens deras experter tillför oss genom den här utbildningssatsningen. Barnhälsa är ett stort och viktigt område och vi ser fram emot fortsatt utveckling av vårt samarbete, avslutar Veronica Rörsgård. 

För mer information:

Veronica Rörsgård, verksamhetschef Pysslingen Förskolor

0730-55 17 20