Pressmeddelande: Pysslingen Förskolor etablerar sig i Norrtälje

en grupp barn och en pedagog leker i grönskande utemiljö med skog i bakgrunden
Det står nu klart att Pysslingen Förskolor förvärvar Kråkbrinken förskola i Norrtälje. Övertagandet gäller från och med den 1 november 2021. Det blir den första förskolan i Norrtälje kommun för Pysslingen Förskolor.

Pysslingen Förskolor är Sveriges äldsta friskoleföretag och grundades redan 1986. Pysslingen har genom åren vuxit både genom förvärv och nystarter och idag driver man 110 förskolor runtom i Sverige. Förvärvet av Kråkbrinken förskola är den första i Norrtälje kommun. 

Bevara det lilla, samverka i det stora

Det är väldigt roligt att få möjlighet att välkomna Kråkbrinkens medarbetare, barn och vårdnadshavare till Pysslingen Förskolor. Kråkbrinken är en fin verksamhet som står för den kvalitet och barnsyn som vi i Pysslingen Förskolor vill värna och stärka. Vi ser nu fram emot att tillsammans med befintliga medarbetare utveckla förskolan vidare, säger Veronica Rörsgård, segmentsområdeschef Pysslingen Förskolor.

Styrkan med Pysslingen Förskolor är att förena det lokala perspektivet ute på förskolan med fördelarna av att vara en del av ett större företag. Det handlar om att bevara den lilla förskolan och samtidigt dra nytta av att samverka i det stora företaget. Det som förenar våra förskolor är vår gemensamma värdegrund, vårt kvalitetsarbete och vårt fokus på det omsorgsfulla lärandet.

Expertis och erfarenhet

Pysslingen vill nu stärka förskolans möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten, både i enlighet med förskolans egna inriktningar men också utifrån läroplanens mål.

– Som en del av Pysslingen Förskolor får Kråkbrinken tillgång till den expertis och erfarenhet som skapats under de drygt 30 år vi drivit förskoleverksamhet, säger Veronica Rörsgård.

Vi är stolta över att välkomna Kråkbrinken förskola till Pysslingen och ser med glädje fram emot vår framtida gemensamma resa.

För mer information:

Veronica Rörsgård, segmentsområdeschef Pysslingen Förskolor

0730-55 17 20