Pressmeddelande:

Pysslingen Förskolor utvecklar kommunikationen med vårdnadshavarna via ny app

pedagog och barn sitter på golvet och tittar på en ipad
Tillsammans med Advania stärker nu Pysslingen Förskolor sin kommunikation med vårdnadshavarna ytterligare: en ny app blir den digitala mötesplatsen för god samverkan kring varje barns trygghet, lärande och utveckling. Plattformen introduceras successivt med start nu i höst och övergången planeras vara helt genomförd efter sommaren 2022.

Med ambitionen att vara den klara ledaren inom svensk förskola är den nya digitala plattformen ett självklart nästa steg för Pysslingen Förskolor.

Plattformen bygger på Advanias Förskoleapp som nu anpassas och utvecklas för att överensstämma med Pysslingen Förskolors erbjudande, arbetssätt och önskemål. Detta arbete sker i tätt samarbete mellan Pysslingens projektgrupp och Advanias experter och utvecklare.

– Den värdegrund, pedagogik och barnsyn som våra förskolor bygger på ska genomsyra även den nya digitala plattformen. Vi vill erbjuda våra barn, vårdnadshavare och medarbetare den bästa möjliga upplevelsen och i Advania har vi hittat en bra partner för att ta fram en modern och användarvänlig plattform för kommunikation och dokumentation, säger Veronica Rörsgård, segmentsområdeschef för Pysslingen Förskolor. 

Förutom användarvänligheten är säkerheten den absolut viktigaste aspekten i projektet, då plattformen kommer att vara navet i kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Den nya plattformen kommer att innebära ett lyft för förskolepedagogernas arbete och möjliggöra för vårdnadshavarna att ännu närmare följa med i sina barns utveckling och kommunicera på ett enklare sätt med sina barns pedagoger.

– Vi är glada att Pysslingen Förskolor ser fördelarna med vår tjänst, plattformen ger en intuitiv känsla och är lätt att förstå och använda i den egna verksamheten. Produkten är skapad efter dialog med förskolepedagoger och har sin grundtanke och uppsättning utifrån förskolans och barnens behov, säger Leonidas Papagianis, Business Developer Education på Advania.

För mer information:

Veronica Rörsgård, Segmentsområdeschef Pysslingen Förskolor

Tel: +46 73-055 17 20

Leonidas Papagianis, Business Developer Education, Advania Sverige

Tel: +46 73-956 41 27

porträttbild av Veronica Rörsgård segmentsområdeschef Pysslingen Förskolor