Positiv skyddsrond gör skillnad på Pysslingens förskolor

Positiv skyddsrond är ett komplement till den årliga skyddsronden på Pysslingen Förskolor som fokuserar på vad medarbetarna gör bra, mår bra av och är stolta över. Den positiva skyddsronden infördes under 2022 och görs på samtliga av Pysslingens drygt 100 förskolor.
leende pedagog sitter på golvet och leker med barn

Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomförs årligen på Pysslingens förskolor. Syftet är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet – både fysiska och psykosociala. Saker som inte är bra ska rättas till. Lena Jakobsson, HR-chef på Pysslingen Förskolor, saknade ett komplement och på den vägen började arbetet med att införa positiva skyddsronder. 

- Syftet med positiv skyddsrond är att uppmärksamma det vi gör bra och hur vi ytterligare kan stärka verksamheten där det redan fungerar bra. Under en positiv skyddsrond letar vi inte efter riskerna utan efter allt vi gör bra och det som ger oss glädje på arbetet, säger Lena Jakobsson.

Så går en positiv skyddsrond till 

Den positiva skyddsronden är rekommenderad till att göras två gånger per år, enkäten består av två delar - en med frågor till den enskilda medarbetaren och en med frågor till medarbetargruppen. Medarbetarna får frågorna i förväg från ansvarig chef och uppmuntras att fundera över allt som är bra på arbetsplatsen. Evelina Karlsson som är rektor för flera förskolor på Södermalm i Stockholm berättar hur det går till. 

- Sedan samlas medarbetarna för att diskutera och fylla i de gemensamma frågorna och därefter sammanställs de till ett nytt tillfälle, det brukar ofta ske under en arbetsplatsträff. Då diskuterar vi sammanställningen utifrån hur vi ska vårda och bevara det som är bra men också hur det kan bli ännu bättre, säger Evelina Karlsson. 

Engagemang och stöd i det dagliga arbetet

Den positiva skyddsronden innefattar även hur medarbetarna stöttar varandra i arbetet och hur det i sin tur kan involvera moment som har med barnen och vårdnadshavare att göra.  

- Genom att vi tittar på hur vi som team kan arbeta för att alla ska känna glädje över att gå till jobbet och att de gör något som spelar roll på riktigt. Jag går varje dag till jobbet med en stor arbetsglädje och vill att mina medarbetare ska se sig själva samt sina arbetslag och förskola på samma sätt, säger Evelina Karlsson. 

Lena Jakobsson fyller i vad den positiva skyddsronden har gett för resultat på förskolorna:
- Att som medarbetare få reflektera över de delar som påverkar att vi trivs som ett team och arbetsgrupp, men också vad det är som gör att jag som individ trivs. Att de positiva delarna i arbetet uppmärksammas mer. Det har gett en ökad medvetenhet bland våra medarbetare om att vi har det bra på jobbet, avslutar Lena Jakobsson. 


porträttbild av Lena Jakobsson

Lena Jakobsson, HR-chef

Evelina

Evelina Karlsson, rektor