Nya krav på inskolning i Coronapandemins fotspår

Hämtning och lämning utomhus, mer uteverksamhet och digital kommunikation. Det är några av de effekter som Coronapandemin har haft på förskolans värld. Nu väntar höstterminen med inskolning av barn som är relativt ovana vid andra vuxna än sina föräldrar.

Efter ett och ett halvt år med pandemi, har förskolan redan en viss erfarenhet av att skola in barn under helt nya förutsättningar. Redan i våras twittrade Malin Videkorp, förskolerektor i Helsingborg (bilden ovan till höger), om de nya krav som ställs på både personal och vårdnadshavare i samband med inskolning. Tweeten skapade diskussion bland berörda och ledde bland annat till en tidningsartikel i ämnet.

- Det är klart att det påverkar att barnen inte träffat så många andra vuxna innan de kommer till förskolan, säger Malin Videkorp.

- Många blir väldigt fästa vid en person och tyr sig till den pedagog som skolat in dem, det är en tydlig skillnad, tillägger hon.

Anpassningen har gått bra

Men anpassningen har ändå gått bra. Inskolningen får ta längre tid, tre veckor istället för två som tidigare. Färre barn skolas in samtidigt och de skolas in i omgångar. Däremot sker inskolningen även fortsättningsvis inomhus.

- Om vi är ute finns risken att barnen inte känner igen pedagogerna när de väl kommer in och tar av sig ytterkläder och solglasögon, menar Malin Videkorp.

I övrigt fortsätter de att följa restriktionerna även under hösten. Max åtta personer får uppehålla sig i personalrummet samtidigt, avstånd ska hållas och utomhusaktiviteter främjas. Och både barn och personal med symptom ska stanna hemma. Personalen har de klarat hittills genom att tidigt säkerställa en vikariepool med pedagoger. Men krav på helt symptomfria barn har ibland väckt en del irritation hos vårdnadshavarna.

-Jo då, jag har fått en del skäll på grund av det, säger Malin Videkorp. Men vi måste följa restriktionerna, och för oss är det ju nödvändigt att värna personalen.

Nya lösningar för information

Kontakten med vårdnadshavarna har också varit en av knäckfrågorna under pandemin. Många känner sig utestängda och dåligt informerade om barnens aktiviteter när de inte spontant har kunnat följa med in och se sitt barn i vardagsmiljön.

-Därför har vi nu startat Instagramkonton på alla enheter, så att vårdnadshavarna i alla fall i någon mån kunnat följa barnens aktiviteter.

Genom att klistra upp barnens olika alster på fönsterrutorna har pedagogerna möjliggjort för vårdnadshavarna att ta del av barnens arbete även om de inte kan komma in i förskolans lokaler.

Försämrad kontakt med vårdnadshavarna är enligt Skolverket också en tydlig effekt av pandemin på samtliga förskolor, liksom intresset för utomhuspedagogik.

- Utomhusaktiviteterna kommer vi att fortsätta med, säger Malin Videkorp.  Det står redan i vår handlingsplan, så att de har ökat är bara positivt.

- Det man kan göra inne kan man också göra ute, konstaterar hon.