Pysslingens pedagoger och lärmiljöer får höga betyg

Pysslingen Förskolor mäter regelbundet både vårdnadshavarens och medarbetarnas nöjdhet med verksamheten. I årets undersökning ser vi att antalet vårdnadshavare som är nöjda med Pysslingen Förskolor ligger kvar på förra årets redan goda resultat.

Nio av tio vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda, och mest nöjda är de även fortsättningsvis med pedagoger och stimulerande lärmiljöer. 

-Resultaten ligger kvar på en hög nivå även om vi backar en procentenhet på några av mätpunkterna, säger Veronica Rörsgård, chef för Pysslingen Förskolor.
-Att siffrorna ligger mer eller mindre oförändrat ser vi som ett mycket gott tecken, för trots allt har vi en tuff tid bakom oss med högre sjukskrivningstal än normalt på grund av pandemin, tillägger hon.

Höga och stabila resultat

Nöjdheten med pedagogerna ligger kvar på höga 92 procent, även andelen som tycker att lärmiljön är stimulerande ligger högt, 89 procent jämfört med 86 procent för två år sedan.

- Vi är glada över att förskolorna fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt utveckla lärmiljöerna och utmana både sig själva och barnen. Det här är en del av vårt grundläggande erbjudande så här ska resultaten vara höga, säger Veronica Rörsgård.

Såväl trivsel som trygghet fortsätter att ligga högt, 92 procent, ett tydligt resultat av vårt arbete med att stärka trygghetsarbetet på förskolorna genom till exempel trygghetsvandringar med barnen.

Kommunikation och delaktighet

Att nå ut till vårdnadshavare under pandemin har ställt stora krav på kommunikationen. Här ser vi att vi kan bli ännu bättre och skapa möjligheter för vårdnadshavare att bli än mer delaktiga i sitt barns utveckling på förskolan. Under hösten 2021 påbörjades lanseringen av en ny kommunikationsplattform, Mitt Pysslingen, som möjliggör för pedagoger att skapa mer lättillgänglig kommunikation mellan förskolan och vårdnadshavare. 

-Vi ser att potentialen att bli ännu bättre på kommunikationen mellan förskolan och vårdnadshavare finns, detta lägger vi nu en konkret plan för, säger Veronica.

Många vill rekommendera Pysslingen Förskolor

Sammanfattningsvis gör detta att många vårdnadshavare också kan tänka sig att rekommendera Pysslingen Förskolor till andra, vilket är ett tydligt tecken på att man uppskattar verksamheten. Även här ligger andelen kvar på höga nivåer, 87 procent. 

Även resultaten från årets medarbetarundersökning visar på fortsatt hög rekommendationsgrad. Pysslingens NMI (nöjd medarbetarindex) ökar för tredje året i rad. Nästan alla upplever att de har ett meningsfullt arbete och delar Pysslingens värderingar. Fler än 8 av 10 är stolta över att arbeta på sin arbetsplats.

-Det är resultat som både glädjande och nödvändigt. Att våra medarbetare trivs är en förutsättning för att barnen är trygga och utvecklas och att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten, säger Veronica Rörsgård.

Mer om våra resultat hittar du här.